Thai Clients

สวัสดีเพื่อนๆชาวไทย/ลาว จากนิวซีแลนด์

 

สำนักงานกฏหมายLuscombe Legal ในฮ๊อคเบย์ (Hawkes Bay) มีการให้บริการหลายรูปแบบ ที่มีเกี่ยวกับด้านคนเข้าเมืองและด้านกฎหมายการจ้างงาน

 

สำนักงานกฏหมายLuscombe Legal เป็นสมาชิกหอการค้านิวซีแลนด์และไทย และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนธุรกิจการค้าไทย อาทิ เช่น วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  ร้านอาหารไทยดังนี้

Thai Chef Restaurant และเครือข่ายสาขา, Thai Orchid, Thai Lotus, Thai Express และเครือข่ายสาขา, ร้านแผนนวดไทยดังนี้ JD Thai Massage and Sauna, และSabaidee Thai Massage ทั้งนี้แล้วเรายังได้ให้การช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยมายังนิวซีแลนด์เพื่อประกอบธุรกิจ, เพื่อทำการเยี่ยมเยียน, เพื่อการศึกษา,เพื่อมาทำงาน และ เพื่อการพำนักอาศัย เรายังมีการทำการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ วีซ่าไทยทุกปี  รวมถึงกรณีพิเศษเราจะทำการพบปะพูดคุยกับลูกค้าในกรุงเทพฯอีกด้วย

 

สำนักงานกฏหมาย Luscombe Legal มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทย เธอชื่อ ลาวัลย์ กิลเบิร์ต และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เป็นล่ามอย่างเป็นทางการให้กับ  ให้กับทาง The Hawkes Bay District Heath Board หมายเลข ID 18514ตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งเธอทำงานให้กับสถานที่ราชการอย่างมากมายอาทิ เช่น โรงพยาบาล,ศาล, สถานีตำรวจ, สถานบันการศึกษาต่างๆ,สำนักงานทนายความและส่วนบุคคล ซึ่งเธอรู้ว่าการตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นอย่างไร,รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสำหรับครอบครัวของคุณ, ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์,ด้านศุลกากร ,ด้านการกีฬา และการดำเนินชีวิตในนิวซีแลนด์

 

การทำหน้าที่เป็นล่ามจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือ จากภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น ได้ทำให้ลาวัลย์ได้เข้าใจอย่างมากมายถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่ผู้คนต้องประสบในชีวิตของเขา และที่สำคัญอย่างยิ่งคือความไว้วางใจและการรักษาความลับของบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดีทั้งนี้เราพบว่าการที่เรามีล่ามไทยในบริษัทนั้นทำให้เรามีปรับปรุงการให้บริการให้แก่ลูกค้าคนไทย, ลาวได้เป็นอย่างดี และให้การแนะนำช่วยเหลือเรื่องการโยกย้ายมายังนิวซีแลนด์ โดยให้มีความเครียด วิตกกังวลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

Luscombe Legal คำแนะนำช่วยเหลือคุณอาทิเช่น

  • การตรวจคนเข้าเมือง
  • กฎหมายการจ้างงาน
  • อสังหาริมทรัพย์ การซื้อขาย ทรัพย์สิน และการโอนกรรมสิทธิ์
  • ธุรกิจและการค้า
  • พินัยกรรมส่วนบุคคล และทรัสต์ต่างๆ

 

คุณสามารถติดต่อกับลาวัลย์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง:

Facebook: ชื่อ สำนักงานกฎหมายคุณมาร์ค

โทรศัพท์ :+ (64) (0) 6 872 6014

Email:lawan@luscombelegal.co.nz

เวลาทำการ:ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัส ตั้งแต่เวลา 14.00 น- 17.00 น.

กรณีเร่งด่วนนอกเหนือเวลาทำการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้

lawan-gilbert

Useful Links

ll1

Other Services

Wills & Trusts

Property Law

Immigration

Sports Law

Employer Compliance

Business Law