THAI CLIENTS

สวัสดีเพื่อนๆชาวไทย/ลาว จากนิวซีแลนด์

สำนักงานกฏหมายLuscombe Legal ในฮ๊อคเบย์ (Hawkes Bay) มีการให้บริการหลายรูปแบบ ที่มีเกี่ยวกับด้านคนเข้าเมืองและด้านกฎหมายการจ้างงาน

สำนักงานกฏหมายLuscombe Legal เป็นสมาชิกหอการค้า นิวซีแลนด์และไทย และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนธุรกิจการค้าไทย อาทิ เช่น วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  ร้านอาหารไทยดังนี้

Thai Chef Restaurant และเครือข่ายสาขา, Thai Orchid, Thai Lotus, Thai Express และเครือข่ายสาขา, ร้านแผนนวดไทยดังนี้ JD Thai Massage and Sauna, และSabaidee Thai Massage ทั้งนี้แล้วเรายังได้ให้การช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยมายังนิวซีแลนด์เพื่อประกอบธุรกิจ, เพื่อทำการเยี่ยมเยียน, เพื่อการศึกษา,เพื่อมาทำงาน และ เพื่อการพำนักอาศัย เรายังมีการทำการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับ วีซ่าไทยทุกปี  รวมถึงกรณีพิเศษเราจะทำการพบปะพูดคุยกับลูกค้าในกรุงเทพฯอีกด้วย

สำนักงานกฏหมาย Luscombe Legal มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทย เธอชื่อ ลาวัลย์ กิลเบิร์ต และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เป็นล่ามอย่างเป็นทางการให้กับ  ให้กับทาง The Hawkes Bay District Heath Board หมายเลข ID 18514ตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งเธอทำงานให้กับสถานที่ราชการอย่างมากมายอาทิ เช่น โรงพยาบาล,ศาล, สถานีตำรวจ, สถานบันการศึกษาต่างๆ,สำนักงานทนายความและส่วนบุคคล ซึ่งเธอรู้ว่าการตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นอย่างไร,รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสำหรับครอบครัวของคุณ, ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์,ด้านศุลกากร ,ด้านการกีฬา และการดำเนินชีวิตในนิวซีแลนด์

การทำหน้าที่เป็นล่ามจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือ จากภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น ได้ทำให้ลาวัลย์ได้เข้าใจอย่างมากมายถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่ผู้คนต้องประสบในชีวิตของเขา และที่สำคัญอย่างยิ่งคือความไว้วางใจและการรักษาความลับของบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดีทั้งนี้เราพบว่าการที่เรามีล่ามไทยในบริษัทนั้นทำให้เรามีปรับปรุงการให้บริการให้แก่ลูกค้าคนไทย, ลาวได้เป็นอย่างดี และให้การแนะนำช่วยเหลือเรื่องการโยกย้ายมายังนิวซีแลนด์ โดยให้มีความเครียด วิตกกังวลน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Luscombe Legal คำแนะนำช่วยเหลือคุณอาทิเช่น 

  • การตรวจคนเข้าเมือง
  • กฎหมายการจ้างงาน
  • อสังหาริมทรัพย์ การซื้อขาย ทรัพย์สิน และการโอนกรรมสิทธิ์
  • ธุรกิจและการค้า
  • พินัยกรรมส่วนบุคคล และทรัสต์ต่างๆ

คุณสามารถติดต่อกับลาวัลย์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง:

Facebook: ชื่อ สำนักงานกฎหมายคุณมาร์ค

โทรศัพท์ :+ (64) (0) 6 872 6014

Email: lawan@luscombelegal.co.nz

ทุกวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 13.00 น – 17.00 น

กรณีเร่งด่วนนอกเหนือเวลาทำการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้